เว็บไซต์ช่วยทำภาพติดบัตร


เว็บไซต์ http://anyexposure.com/photo/id.php ที่ช่วยทำภาพติดบัตร หรือติดใบสมัครต่าง ๆ
เพียงแค่มีภาพต้นฉบับ เลือกขนาดที่เราต้องการ มีขนาดให้เลือก 1,1.5,2 และ 2.5 นิ้ว
หลังจากที่โหลดรูปขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว ให้คลิ๊กขวาที่รูป และเลือก Save ไฟล์รูป
เพื่อนำไปพิมพ์ หรือ ส่งไฟล์ไปที่ร้านรับอัดขยายรูปตามที่ต้องการ หรือไม่สามารถทำแบบออนไลน์ได้
ก็สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมไปใช้ได้ฟรีรูปภาพ

คำต้องห้าม ชะงักพัฒนาการเด็ก พ่ออย่าว่า แม่อย่าพูด


1. ขู่ลูก เช่น ไม่รักแล้วนะ เดี๋ยวทิ้งซะเลย
2. ตำหนิที่ตัวตนของเด็ก เช่น ดื้อ โง่ น่ารำคาญ
3. ไม่แนะนำในสิ่งที่ควรทำ เช่น เมื่อเด็กทำอะไรไม่ได้ตามที่พ่อแม่สอน ก็บอกว่า ทำไมทำไม่ได้สักที
4. การห้ามเด็กไม่ให้ทำบางสิ่งบางอย่าง เช่น อยู่นิ่งๆ อย่าซน
5. เปรียบเทียบกับเด็กคนอื่น หรือพี่น้อง
6. การหยอก เช่น เดี๋ยวผีมาหลอก เดี๋ยวโดนจับตัว
วิธีการแก้ไข http://www.thairath.co.th/content/life/361619

เครื่องคิดเลข google


การใช้ประโยชน์ google.com ให้เป็นเครื่องคิดเลขง่ายๆ คือ เข้าไปที่เว็บไซต์ พิมพ์ตัวเลขลงไป เช่น 5+5 แล้วกด enter จะได้คิดเลขทันที และเราสามารถใช้เครื่องคิดเลขต่อไปได้

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนการศึกษา ด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง


ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะให้ทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง (ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน รัสเซีย สเปน เขมรเมียนมาร์ เวียดนาม และมลายู-มาเลย์/อินโดนีเซีย รวมจำนวน 150 ทุน แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 และบัณฑิตคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง และบัณฑิตคณะศิลปะศาสตร์/อักษรศาสตร์/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/และอื่นๆ วิชาเอกภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อพัฒนาด้านทักษะภาษาและการสอน และศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต (หากไม่มีวุฒิครู) และกลับมารับราชการเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศที่สองในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียด http://goo.gl/QJJFKf

การประกวดสื่อสิทธิเด็กอาเซียน


ขอเชิญเด็กและเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมหัวข้อ สังคมอาเซียนที่เป็นมิตรกับเด็กและเยาวชน Child and Youth Friendly ASEAN หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 15 สิงหาคม 2556

poster-Thai

จับตายไวร้ายไวรัส ตอนที่ 2


รู้เท่าทันไวรัส ก่อนที่จะใช้งานคอมพิวเตอร์

จับตายไวร้ายไวรัส ตอนที่ 1


รู้เท่าทันไวรัส ก่อนที่จะใช้งานคอมพิวเตอร์

ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)


AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์, อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลจริงๆจังๆ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ณ วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก

http://www.uniquestmsu.msu.ac.th/main.php?module=News&id_type=1&id_view=50&

จอมโจรในโลกไซเบอร์ ตอนที่2


จอมโจรในโลกไซเบอร์ ตอนที่2

จอมโจรในโลกไซเบอร์ ตอนที่1


จอมโจรในโลกไซเบอร์ ตอนที่1