ค้นหาตัวเอง และ อาชีพไหนที่ใช่เรา


นักเรียนจำนวนมาก ซึ่งกำลังจะสอบเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา แต่ยังไม่รู้ว่าตนเองเหมาะกับการเรียนทางด้านใด ทำให้นักเรียนส่วนมากเลือกสาขาที่จะเรียนต่อ ไปตามกระแสความนิยม และตามสภาพคะแนนสอบที่ตนเองมี มีนักศึกษาเป็นจำนวนมากที่ลังเลใจ ไม่มั่นใจในสาขาที่ตนเรียนอยู่ บางคนอยากสอบใหม่ บางคนอยากเรียนต่อปริญญาโทสาขาอื่น มีคำถามต่างๆ จากนักเรียน นักศึกษามากมายในเรื่องของการเลือกคณะที่เหมาะสมกับตนเอง ทั้งจากการเป็นที่ปรึกษาในเครือข่ายการศึกษาอิสระ http://www.eduzones.com และจากการเป็นวิทยากรบรรยายในโรงเรียนต่างๆ จึงจัดทำเป็นโปรแกรมค้นหาตนเองชุดนี้
การแนะแนวหรือแนะนำ ให้นักเรียน นักศึกษาเลือกเรียนสาขาที่เหมาะสมนั้น ตามหลักวิชาการแนะแนว จะต้องทำแบบทดสอบความถนัดซึ่งประกอบไปด้วยความถนัดในด้านต่างๆ เช่น ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ความถนัดด้านการใช้เหตุผล ความถนัดทางด้านดนตรี ความถนัดในการทำงานกับสิ่งของชิ้นเล็กๆ ความถนัดด้านการพูด และอื่นๆ การวัดความถนัดแบบเต็มรูปแบบนี้ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมาก ผมจึงได้ดัดแปลงจากแนวทางการวัดความถนัด นำมาผสมกับแบบสอบถามเชิงจิตวิทยา เพื่อให้นักเรียนค้นหาตนเองโดยใช้เวลาสั้นๆ และประหยัดค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งได้เสริมคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับทุกคณะไว้เพื่อประโยชน์ในการนำไป ใช้ต่อไป
ให้นักเรียน ม. 6 ทุกคน ทำแบบทดสอบ ซึ่งประกอบด้วย แบบทดสอบค้นหาตัวเอง ซึ่งมีแบบทดสอบ
สำหรับนักเรียนสายวิทย์ และนักเรียนสายศิลป์ และแบบทดสอบอาชีพไหนที่ใช่เรา

 • แบบทดสอบค้นหาตัวเอง
 • แบบทดสอบอาชีพไหนที่ใช่เรา
  เมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบทั้ง 2 แล้ว ให้นักเรียนคัดลอกลงใน Word แล้วให้นักเรียนสมัครเป็นสมาชิก www.scribd.com แล้วส่ง Link มาให้ครูตรวจชิ้นงาน

  Advertisements
 • 293 Responses

  1. ส่งงานครับ ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  2. ส่งงานครับ ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา
   http://www.scribd.com/doc/33390172

  3. ส่งงานคราฟ ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  4. ส่งงานคะ ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  5. ส่งงานค่ะ ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  6. ส่งงานคับ^^ ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  7. ส่งงานครับ ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ไช่เรา

  8. ส่งงนครับ ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  9. ส่งงานคร้าบบค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  10. ส่งงานครับ ค้นหาตัวเอง และ อาชีพไหนที่ใช่เรา

  11. ส่งงานครับจารย์ ค้นหาตนเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  12. ส่งงานครับ ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  13. ส่งงานคับ ค้นหาตัวเอง และ อาชีพไหนที่ใช่เรา

  14. ส่งงานคับ ค้นหาตัวและอาชีพที่ใช่

  15. ส่งงานค่ะ ค้นหาตัวเอง และ อาชีพไหนที่ใช่เรา

  16. ส่งงานครับ ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  17. ส่งงานครับ ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ไช่เรา

  18. ส่งงานครับ ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่เราชอบ

  19. ส่งงานครับ ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ไช่เรา

  20. ส่งมาค่ะ ค้นหาตัวเองเเละอาชีพไหนที่ใช่

  21. ส่งงานค่ะ…ค้นหาตัวเอง และ อาชีพที่ใช่เรา

  22. ส่งงานครับ ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ไช่เรา

  23. ส่งงานครับ… `ค้นหาตัวเอง และ อาชีพที่เราใช่

  24. ส่งงานครับ ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  25. ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  26. ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  27. ค้นหาตัวเองและอาชีพใหนที่ใช่เรา

  28. ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  29. ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  30. ค้นหาตัวเอง และอาชีพไหนที่ใช่เรา
   http://www.scribd.com/doc/33393072

  31. ค้นหาตัวเอง อาชีพไหนที่ใช่เรา

  32. ค้นหาตัวเอง และ อาชีพไหนที่ใช่เรา

  33. ส่งงานที่ค้นหาตัวเอง

  34. ส่งงานครับ ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  35. ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  36. http://www.scribd.com/doc/33393232

  37. ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  38. ส่งงานครับ ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ไช่เรา

  39. ค้นหาตัวเองและอาชีพที่ใช่เรา

  40. ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  41. ค้นหาตัวเองและอาชีพไหมที่ใช่เรา

  42. ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  43. ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราhttp://www.scribd.com/doc/33393300

  44. ค้นหาตัวเอง และอาชีพไหนที่ใช่เรา

  45. ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  46. ส่งงานครับ:ค้นหาตัวเองและอาชีพใหนที่ใช่เราครับ

  47. ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราค่ะ

  48. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

  49. ส่งงานค้าหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราคับ

  50. ส่งงานค้นหาตัวเอง และอาชีพไหนที่ใช่เราครับ PDF

   http://www.scribd.com/doc/33393528

  51. ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  52. ส่งงาน ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ PDF

  53. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพที่ใช่ค่ะ

  54. ส่งงานค่ะ ค้นหาตัวเอง และอาชีพที่เราใช่

  55. ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  56. ส่งงานครับ ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ไช่เราครับ

  57. ส่งงาน ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ PDF

  58. ส่งงานค้นหาตัวเอง และอาชีพไหนที่ใช่เราค่ะ PDF

  59. ส่งงานค้นหาตัวเอง และอาชีพไหนที่ใช่เราครับ PDF

   http://www.scribd.com/doc/33393627

  60. ส่งงานค่ะ ค้นหาตัวเอง และอาชีพที่ใช่เราค่ะ

  61. ส่งงาน ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ PDF

  62. ส่งงานค้นหาตัวเอง และอาชีพไหนที่ใช่เราคะ PDF

  63. ค้นหาตัวเองและอาชีพที่ใช่
   http://www.scribd.com/doc/33393710

  64. ส่งงานค้นหาตัวเอง และอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

   http://www.scribd.com/doc/33393740

  65. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราค่ะ

  66. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ไช่ครับ (PDF)

  67. ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  68. ค้นหาตัวเองและอาชีพที่ใช่ของเราค่ะ
   http://www.scribd.com/doc/33393710

  69. ส่งงานค้นหาตัวเอง และอาชีพไหนที่ใช่เราค่ะ

  70. ส่งงานครับ ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ไช่เราครับ PDF

  71. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่ครับ (PDF)

   http://www.scribd.com/doc/33393609

  72. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

  73. ค้นหาตัวเองและอาชีพที่ใช่

  74. ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  75. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราค่ะ

  76. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  77. ส่งค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราค่ะ

  78. ส่งค้นหาตัวเองและอาชีพที่ใช่เรา ค่ะ

  79. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

  80. ส่งค้นหาตนเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

  81. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพที่ใช่เรา “ครับผม” ^^

   อยากทำใหม่ครับ

  82. ส่งค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ!!

  83. ส่งงานค้นหาตนเองเเละอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

  84. ส่ง

   **ค้นหาตนเอง และ อาชีทไหนที่ใช่เรา** ครับ–

  85. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราคiy[

  86. ส่งค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ!!

  87. ส่งค้นหาตัวเอง และอาชีพไหนที่ใช่เรา ครับ ++

  88. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

   http://www.scribd.com/doc/33397672

  89. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ http://www.scribd.com/doc/33397673

  90. ส่งค้นหาตัวเองและอาชีพที่ใช่เรา ค่ะ

  91. ส่งค้นหาตัวเอง อาชีพใหนที่ใช้เรา

  92. ส่งค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราค่ะ

  93. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับhttp://www.scribd.com/doc/33397815

  94. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพที่ใช่ครับ

  95. ส่งงานค้นหาตัวเอง และ อาชีพที่ใช่ครับ

   http://www.scribd.com/doc/33397639/shaw-CB1116706

  96. ส่งค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา ครับ

  97. ส่งค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

  98. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา ค่ะ

  99. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา
   http://www.scribd.com/doc/33397743

  100. ส่งค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราค่ะ

  101. ส่งค้นหาตนเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา ครับ

  102. ส่งค้นหาตนเอง และอาชีพไหนที่ใช่เรา

  103. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

   http://www.scribd.com/doc/33397602

  104. ส่ง
   ค้นหาตัวเอง และ อาชีพไหนที่ใช่เรา ครับ

  105. ส่งงานค้นหาตนเองและอาชีพที่ใช่เรา “ครับผม” ^^

   อยากทำใหม่ครับ อิอิ

  106. ส่งงานค้นหาตัวเอง และอาชีพไหนที่ใช่เรา นะคะ

  107. นางสาวเมรินทร์ ชาลีวรรณ เพศหญิง ชั้น ม.6/7 เลขที่ 44
   ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  108. ส่งค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราค่ะ

  109. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรานะคะ

  110. ส่งค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  111. ส่งงานค้นหาตนเองเเละอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

  112. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราค่ะ

  113. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราค่ะ

  114. ส่ง ค้นหาตัวเอง , อาชีพไหนที่ใช่เรา ค่ะ

  115. ส่งค้นหาตัวเอง และอาชีพไหนใช่ที่ใช่เรา ครับ

  116. ส่งงานค่ะคุณครูวสัต์ เสี้ยมแหลมค่ะ ซึ่งมันจะมีค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่หนูค่ะ ส่งงานน่ะค่ะ ส่งค่ะ …

  117. ส่งงานค่ะ
   ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  118. ส่งงานค้นหาตนเองและอาชีพที่ใช่เราค่ะ

  119. ส่งงานค่ะ
   ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  120. ส่งงานค้าหาตนเองและอาชีพที่ใช่เราค่่ะ

  121. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพที่ใช่เราครับ

  122. ส่งงาน ค้นหาตัวเอง และ อาชีพไหนที่ใช่เรา ครับ

  123. ส่งค้นหาตัวเองและอาชีพที่ใช่เรา ครับ

   http://www.scribd.com/doc/33398856

  124. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราค่ะ

  125. ส่งงานค้นหาตัวเอง และอาชีพไหนที่ใช่เรา ค่ะ

  126. ส่งงานค้นหาตัวเองเเละอาชีพไหนที่ใช่เราค่ะ

  127. ส่งค้นหาตัวเองและอาชีพที่ใช่เรา ครับ

  128. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพที่ใช่เราค่ะ

  129. ส่งงานค้นหาตัวเอง และอาชีพไหนที่ใช่เราคะ 😀

  130. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับผม

   http://www.scribd.com/doc/33441927

  131. ส่งงานค้นหาตัวเอง และอาชีพไหนที่ใช่เราค่ะ

  132. ส่งงานค้นหาตัวเอง เเละอาชีพไหนที่ใช่เราค่ะ

  133. ส่งงานค้นหาตัวเอง และ อาชีพไหนที่ใช่เราค่ะ

  134. ส่งค้นหาตัวเองและอาชีพที่ใช่เรา ครับ

  135. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

  136. ส่งงานค้นหาตนเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

  137. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพที่ใช่เราครับ

  138. ส่งค้นหาตัวเองและอาชีพที่ใช่เรา ครับ

  139. ส่งงานค้นหาตัวเอง เเละอาชีพไหนที่ใช่เราค่ะ

  140. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ
   http://www.scribd.com/doc/33441964

  141. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชียไหนที่ใช่เราครับ

  142. ส่งค้นหาตัวเองและอาชีพที่ใช่เรา ครับ

  143. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

  144. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

  145. ส่งงานค้นหาด้วยเองและอาชีพที่ใช่เรา

  146. ส่งงานค้นหาตัวเองเเละอาชีพไหนที่ใช่เราค่ะ

  147. ส่งงานค้นหาด้วยเองและอาชีพที่ใช่เรา ค่ะ

  148. ส่งค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  149. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา ครับผม

  150. ส่งค้นหาตัวเองและอาชีพที่ให้เราคับ

  151. ส่งงาน ค้นหาตัวเอง และ อาชีพที่ใช่เราครับ

  152. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  153. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราแล้วค่ะ
   http://www.scribd.com/doc/33442214

  154. ส่งงาน ค้นหาตัวเอง และอาชีพที่ไช่เราครับ

   http://www.scribd.com/doc/33442177

  155. ส่งงานค้นหาตัวเอง และอาชีพไหนที่ใช่เราค่ะ

  156. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช้เราคับ

  157. ส่งงานค้นหาตัวเองเเละอาชีพไหนที่ใช่เราครับ
   http://www.scribd.com/doc/33442276

  158. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

  159. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

  160. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพของฉันแล้วครับ
   http://www.scribd.com/doc/33442290

  161. ส่งงานค้นหาตัวเอง และ อาชีพไหนที่ใช่เราค่ะ

  162. ส่งงานค้นหาตัวเอง และอาชีพที่ใช่เราค่ะ

  163. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราค่ะ

  164. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพที่ใช่ค่ะ ขอบคุณค่ะ

  165. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

  166. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ไช่เราครับ

  167. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

  168. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

  169. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

  170. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพที่ใช่เราค่ะ

  171. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราค่ะ

  172. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

  173. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

  174. ส่งงานค้นหาตัวเองกับอาชีพที่ใช่เรา

  175. ส่งงานค้นหาตัวเองเเละอาชีพที่ใช่ครับ

  176. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

  177. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

  178. ส่งงานค้นหาตนเองและอาชีพไหนที่เราชอบครับ

  179. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับhttp://www.scribd.com/doc/33528074

  180. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

  181. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา ครับ

  182. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

  183. ส่งงานค้นหาตนเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

  184. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราค่ะ

  185. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ไช่เราครับ

  186. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราค่ะ..

  187. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ
   http://www.scribd.com/doc/33528484

  188. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

  189. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา ค่ะ

  190. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

  191. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราค่ะ http://www.scribd.com/doc/33528627

  192. ส่งงานค้นหาตนเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

  193. ส่งงานค้นหาตัวเอง และอาชีพไหนที่ใช่เราค่ะ

  194. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

  195. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพครับ

  196. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราค่ะ

  197. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพครับ

  198. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราค่ะ

  199. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับผม ^o^

  200. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราคะ

  201. ส่งงานค้นหาตนเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

  202. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราค่ะ

  203. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับhttp://www.scribd.com/doc/33530186

  204. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา ค่ะ

  205. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราค่ะ

  206. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

  207. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพที่ใช่เราคับบ

  208. ส่งงานค่ะ ค้าหาตัวเองและอาชีพที่เราใช่ค่ะ

  209. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

  210. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพที่ใช่เราค่ะ

  211. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราคับบ

  212. ส่งงานค้นหาตัวเอง และอาชีพค่ะ

  213. ส่งงานค้นหาตัวเอง และอาชีพไหนที่ใช่เราค่ะ

  214. ส่งงานค้นหาตัวเอง และอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

  215. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพครับ

  216. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพที่ฉันเลือก

  217. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพครับ

  218. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราค่ะ

  219. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เารค่ะ

  220. ส่งงานค่ะ ค้นหาตัวเองและอาชีพที่เราใช่ค่ะ

  221. ส่งงานค้นหาตัวเอง และอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

  222. ส่งงานค้นหาตัวเอง และอาชีพไหนที่ใช่เรา

  223. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราคับ

  224. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพที่ฉันเลือก
   http://www.scribd.com/doc/33530536

  225. ส่งงานค้นหาตัวเอง และอาชีพไหนที่ใช่เราครับhttp://www.scribd.com/doc/33530541

  226. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราค่ะ

  227. ส่งงานค่ะ ค้นหาตัวเองและอาชีพที่เราใช่ค่ะhttp://www.scribd.com/doc/33530597

  228. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพที่ฉันเลือก

  229. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

  230. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพที่ใช่เราค่ะ

  231. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราค่ะ

  232. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับครู

  233. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราค่ะ

  234. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับครู

  235. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  236. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  237. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใชเราค่ะ
   http://www.scribd.com/doc/33646636 [PDF]

  238. ส่งค้นหาตัวเอง และอาชีพไหนที่่ใช่เราครับ

  239. ส่งค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราคะ

  240. ค้นหาดัวเองและอาชัพไหนที่ใช่เราค่ะ

  241. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา ครับ

  242. ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราคับ

  243. ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

  244. ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราค่ะ

  245. ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

   http://www.scribd.com/doc/33650104

  246. ค้นหาตัวเองและอาชีพที่ใช่เราคะ

  247. ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

  248. ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  249. ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราค่ะ

  250. ค้นหาตัวเอง อาชีพไหนที่ใช่เราค่ะ
   http://www.scribd.com/doc/33650189

  251. ส่งงานค้นหาตัวเองเเละอาชีพที่ใช่เราครับ..
   http://www.scribd.com/doc/33650297

  252. ค้นหาตัวเองและอาชีพที่ใช่ค่ะ

  253. ค้นหาตัวเองและอาชีพที่ใช่เราคะ

  254. ส่งค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

   http://www.scribd.com/doc/33650281

  255. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพที่ใช่เราค่ะ

  256. ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

  257. ส่งค้นหาตัวเองและอาชีพที่ใช่เราคะ

   http://www.scribd.com/doc/33657197

  258. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  259. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

   น่ะจ๊ะ

  260. ส่งงานค่ะ

  261. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

  262. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

   น๊ะจ๊ะ ๆ ๆ Steven Gerrard

  263. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  264. ส่ง งานค้นหาตัวเอง และอาชีพไหนที่ใช่เรา

  265. ส่งคับ

  266. ส่งงานครับ

  267. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  268. ส่งงานคร้าบบบบบบบบบบ

  269. ส่งงานครับจาร เรื่อง ค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  270. ส่งงานเรื่องค้นหาตัวเอง และอาชีพไหนที่ใช่เรา

  271. http://www.scribd.com/doc/33684366
   ส่งงานครับ

  272. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  273. ส่งงานครับ

  274. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  275. ส่งงานครับ

  276. ส่งงานครับ

  277. ส่งงาน เรื่อง ค้นหาตนเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  278. ส่งงานค่ะ ค้นหาตัวเองเเละอาชีพไหนที่ใช่

  279. ส่งงานครับ

  280. ส่งงานครับ

  281. ส่งงานเรื่องค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  282. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราค่ะ
   ttp://www.scribd.com/doc/33784971

  283. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

  284. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

  285. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

  286. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  287. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เรา

  288. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

  289. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราค่ะ

  290. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราค่ะ

  291. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

   ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราค่ะ

   นายสุรพิมพ์ ผลสนอง

  292. ส่งงานค้นหาตัวเองและอาชีพไหนที่ใช่เราครับ

   http://www.scribd.com/doc/34741065

   นายสุรพิมพ์ ผลสนอง ม. 6/5 เลขที่ 13

  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  w

  Connecting to %s

  %d bloggers like this: