สอบ GAT @ PAT


วันนี้มาเป็นกรรมการคุมสอบ GAT @ PAT เป็นกรรมการค้นข้อมูล ปัญหาที่พบนักเรียนลืมใบแจ้งเข้าห้อบสอบ ต้องมาค้นข้อมูลใหม่ และีที่ไม่น่าจะพลาดก็คือลืมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียน ซึ่งกรรมการไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ ต้องเสียสิทธิ์ เสียเวลา เตือนนักเรียนที่จะเข้าห้องสอบต้องเตรียมให้พร้อมมากกว่านี้ครับ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: