วิธีการสมัคร WordPress


ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาวิธีการสมัคร WordPress เมื่อสมัครเสร็จแล้ว ให้ส่ง URL ให้ครูที่ Leave a Comment »

Advertisements

35 Responses

 1. https://big12s.wordpress.com

  นายนพรัตน์ อาจกล้า เลขที่ 21 ชั้น ม.6/5

 2. นายมนตรี บุญปลูก ชั้นม.6/5 เลขที่8

  http://prem55.wordpress.com/wp-admin/index.php

 3. http://atomzchicky.wordpress.com

  น.ส.วรัญญา รักษาสุวรรณ เลขที่ 31 ชั้น ม.6/5

 4. นายปาณัสม์ หมู่โพธิ์ ม.6/5 เลขที่ 7

  http://batmanpmtt.wordpress.com/

 5. http://thudthep2008.wordpress.com

  นายทัตเทพ กู้ภูเขียว ชั้นม.6/5 เลขที่ 20

 6. http://thefrozenheart.wordpress.com

  น.ส.กมลรัตน์ พงษ์โสภา เลขที่ 27 ชั้นม.6/5

 7. http://lover11popeye.wordpress.com
  น.ส.ทิฆัมพร นครไชย เลขที่ 28 ชั้น ม.6/5

 8. ชื่อ นายประยูร พันเครือวัลย์

  ชั้น ม.6/5 เลขที่ 6 ^0^

  http://armmizaza.wordpress.com

 9. https://oradeenakapong.wordpress.com

 10. http://worawit33892.wordpress.com

  นายวรวิทย์ เทพวงษ์ ชั้นม.6/5 เลขที่23

 11. http://mostmay.wordpress.com

  น.ส.กนกวรรณ เทพปิยะวงศ์
  ชั้น ม.6/5 เลขที่ 26

 12. http://npupaepgpm.wordpress.com

  *นางสาวธิดารัตน์ อิ่มทะเล เลขที่ 30 ม.6/5

 13. http://peerapan0909.wordpress.com

  นายพีรพันธ์ จินดาราม เลขที่22 ม.6/5

 14. http://tipza.wordpress.com
  นางสาวทิพย์สุดา คบหมู่ ม.6/5 เลขที่29

 15. http://aiyakan.wordpress.com
  นายอัยการ วงศ์สิงห์งาม ชั้นม.6/5 เลขที่ 25

  • 123

 16. http://apiwut.wordpress.com
  นายอภิวุฒิ ด่านกุล ม.6/5 เลขที่15

 17. https://oradeenakapong.wordpress.com

  นางสาวอรดี นาคะพงษ์ เลขที่ 38 ชั้นม.6/5

 18. http://songpon1992.wordpress.
  นายทรงพล สนิทไทย ชั้น ม.6/5 เขที่ 19

 19. https://beerdekhongphra.wordpress.com
  นางสาวอมรรัตน์ แก้วลือ
  เลขที่ 37 ม. 6/5

 20. นายมนตรี บุญปลูก ชั้น.6/5 เลขที่8
  http://prem55.wordpress.com

  • อยากรู้จักจังเลย

 21. http://jarankh.wordpress.com
  นายจรัญ พุดจัตุหรัด เลขที่ 16 ชั้นม. 6/5

 22. http://aphisit33909.wordpress.com

  นายอภิสิทธิ์ บุญชาติ ชั้น ม. 6/5 เลขที่ 24

 23. น.ส.เสาวลักษณ์ จำเริญธรรม ชั้น ม.6/5 เลขที่ 36
  http://koikaka.wordpress.com

 24. http://mewzza.wordpress.com
  นางสาวอรัญตา สมานกุล ม.6/5 เลขที่39

 25. http://yukolnuch.wordpress.com
  นางสาวยุคลนุช สุนา
  ม.6/5 เลขที่ 42

 26. นางสาวศรัญญา พวงไธสง ม.6/5 เลขที่43

  Mew33993unlove’s Blog

 27. http://supattra2204.wordpress.com/

 28. http://supattra2204.wordpress.com

  สุพัตรา รอดขุนทด ชั้น ม. 6/5 เลขที่ 45

 29. https://tik1234cb53.wordpress.com

  นางสาวสมใจ วนไทยสงค์ ชั้น ม.6/5 เลขที่44

 30. นายณัฐวุฒิ จันคำวงษ์ ชั้น 6/5 เลขที่ 18

 31. http://Mew33993unlove'sBlog
  นางสาวศรัญญา พวงไสง ม.6/5 เลขที่43

 32. http://adisak2535.wordpress.com

  นายอดิศักดิ์ นาคคำ ชั้น ม.6/5 เลขที่ 14

 33. เหนื่อยมาก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: