วิธีการสมัคร Facebook


ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาวิธีการสมัคร Facebook  เมื่อสมัครเสร็จแล้ว ให้ส่ง URL ให้ครูที่  Leave a Comment »

5 Responses

  1. http://www.facebook.com/yambok

  2. …….

  3. http://www.facebook.com/sariya.ibamz

  4. http://www.facebook.com/bell.pink.cute

  5. นักเรียนเก่งมากครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: