รางวัลชนะเลิศตอบปัญหา


ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้จัดงานสัปดาห์รพีรำลึก ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2553 โดยมีการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีโรงเรียนต่าง ๆ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 60 ทีม ผลการแข่งขันปรากฎว่า
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
รางวัลชนะเลิศ อับดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
รางวัลชนะเลิศ อับดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนโนนกอกวิทยา
รางวัลชนะเลิศ อับดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: