โครงการประกวดเว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติ


โครงการประกวดเว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม ราชินีนาถ“ล้นเกล้าฯ…แผ่นดินไทย” เป็นโครงการที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีด้วยการพัฒนาเว็บ ไซต์แสดงข้อมูลและกิจกรรมต่างๆโดยส่งเสริมให้นำเทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม่มาใช้ ในการพัฒนาและส่งผลงานมาประกวด ผู้ที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัลพร้อมถ้วยเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ดูรายละเอียด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: