การเรียนออนไลน์ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต


เว็บไซต์การเรียนออนไลน์ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต รวบรวมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกว่า
85 หลักสูตร  อาทิ จาก  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นต้น สามารถเรียนได้ที่ http://elearning.stkc.go.th/lms/html

One Response

  1. ประเทศไทยจะเจริญ เชิญทุกคนไปเลือกตั้ง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: