ให้นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2554 (รุ่น 112)


ให้นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2554 (รุ่น 112) กรอกข้อมูลให้ครบ คลิกทีนี่

8 Responses

 1. ทักทายครับ ทุกท่านๆ

 2. ประเทศชาติจะพัฒนา ถ้าประชาชนไม่ขายสิทธิ์

 3. มาเถอะมา มาเลือกคนดีเข้าสภา
  มาเถอะมา เรามาเลือกตั้งกัน

 4. เลือกคนดีเข้ามาในสภา
  เพื่อมาพัฒนาประเทศไทย

 5. คิดก่อนจะเลือก เพื่อประเทศชาติของเรา

 6. ประชาธิปไตยจะก้าวหน้า ประเทศไทยจะก้าวไกล หากทุกไป ใช้สิทธิ

 7. รู้รัก เคารพวิถีประชาธิปไตย ร่วมใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

 8. 3 กรกฎา เลือกคนดีบริหสรบ้านเมือง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: