คำขวัญรณรงค์การเลือกตั้ง ปี 2554


ให้นักเรียนแต่งคำขวัญรณรงค์การเลือกต้ัง ปี 2554  ไม่เกิน 20 พยางค์ ส่งก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ห้าม copy จากอินเทอร์เน็ต เพราะครูจะตรวจสอบจาก google ถ้าตรวจเจอคะแนนติดลบ

ให้นักเรียนไปกรอกข้อมูล ดังนี้

* กรอกข้อมูลคำขวัญรณรงค์การเลือกต้ัง ปี 2554 คลิกที่นี่

* ตรวจสอบชื่อนักเรียนที่ส่งงานแล้ว  คลิกที่นี่

Advertisements

123 Responses

 1. ไม่ขายสิทธิ์ให้คนชั่ว ร่วมเลือกคนดีดูแลบ้านเมือง

 2. ประเทศชาติจะก้าวไกลเลือกคนดีไว้พัฒนา

 3. ประชาชนและประเทศชาติจะดีขึ้น เมือเราเลือกคนดีเป็นตัวแทน

 4. <>

  • ประเทศจะก้าวหน้า ชาวประชาจะก้าวไกล หากทุกคนร่วมใจ ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

 5. ช่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ สกุล เลขที่ เพราะมีนักเรียนทั้ง 12 ห้องเข้ามาโพส จำนวนเกือบ 600 คน เพื่อให้ตรวจให้คะแนนได้

 6. จงหาคนดีมารับใช้

 7. เลือกคนดีเข้าสภา นำมาซึ่งความเจริญ

 8. เลือกคนดีทำงาน4ปีมัน้อยนิด
  แต่เลืิอกคนผดต้องคิดไปอีก4ปี

 9. จงหาคนดีมารับใช้ประเทศชาติ

 10. ร่วมมือ ร่วมใจ ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
  รวมพล รวมพลัง เลือกตั้งคนดี

 11. เลือกคนดีเข้าสภา

 12. อย่าเลือกคนผิด เพื่อวันข้างหน้า

 13. ประเทศชาติจะอยู่รอด ประชาชนจะสุขใจ อยู่ที่ตัวท่าน

  • เลขที่ 1 ม. 6/7 นะครับ

 14. เลือกตั้งโปร่งใส ต้องไม่ซื้อสิทธิขายเสียง

 15. ผู้นำดี ประชาชนยอมรับ ประเทศชาติเจริญ

 16. ชาติจะเจริญ ถ้าทุกคนเลือกคนดี
  ใส่ใจเลือกตั้งสักนิด เพื่อการเมืองไทย

 17. เลือกคนดีเข้าสภา ชาติก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ

 18. เลือกผู้นำที่หัว แต่อย่าเลือกที่เงิน

 19. หน้าที่ที่เรามี เลือกคนดีปกครองเมือง

 20. เดินหน้ากาคนดี ไม่เลือกคนโกง เพื่อชาติที่สดใส

 21. เลือกผู้นำด้วยความฉลาด ประเทศชาติจะเจริญ

 22. เลือกคนดีต้องกากากบาททุกเพื่อประเทศของเรา

 23. เลือกตั้งเลือกที่คนดี อย่าเลือกที่เขามีตังค์

 24. ประเทศไทยเลือกคนเดียว เลือกคนดีชาติเจริญ

 25. ประเทศชาติจะก้าวไกล ประเทศไทยจะก้าวหน้า
  ทุกคนต้องมาใช้สิทธิ์

 26. คนไม่ดีโกงกินบ้านเมือง
  คนดีพัฒนาบ้านเมือง

 27. ประเทศชาติจะเจริญ รวมใจกันเดินไปเลือก

 28. คนดีไม่ซื้อสิทธิ
  คนสุจริตไม่ขายเสียง

 29. เลือกตั้งครั้งนี้ เลือกคนดีเข้าสภา

 30. เลือกตั้งคือการเลือกผู้นำ
  เราถึงต้องเลือกคนดีเข้าสภา

 31. ประเทศชาติจะสดใส ถ้าคนไทยไม่ขายสิทธิ์

 32. อนาคต อยู่ที่เรา

 33. คนดีๆมีถมไป อย่ามักง่ายอย่ากได้แต่เงิน

 34. ชาติจะเจริญ
  ชาติจะพัฒนา
  ถ้าเราไปเลือกตั้ง

 35. เลือกคนดี คนไทยได้หน้า ประเทศชาติได้เจริญ

 36. ประเทศชาติจะเจริญ ต้องไม่ซื้อสิทธิขายเสียง

 37. ประเทศชาติจะพัฒนาต้องกาคนดีเข้าสภา

 38. เดินหน้าเข้าคูหา กาคนดีเข้าสภา เพื่อประเทศชาติที่ยั่งยืน

 39. ทุกๆคะแนนของท่านมีค่า โปรดมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

 40. เลือกคนดีเข้าทำงาน สภาเเละประเทศไทยได้เจริญ

 41. เลือกคนดี ซื่อสัตย์ จริงใจ เข้ารับใช้ประชาชน เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติในวันข้างหน้า

 42. ประเทศชาติจะรุ่งเรือง ถ้าเราใช้สิทธการเลือกตั้ง

 43. เลือกคนดีเข้าสภา พัฒนาประเทศชาติ

 44. ประเทศจะก้าวหน้า เราต้องร่วมกันใช้สิทธิ์

 45. ทุกเสียงคือพลัง ใช้สิทธ์ใช้เสียงอย่างสุจริต เพื่อเลือกคนดีเข้าสภา

 46. เข้าคูหากาคนดี เพื่อทำหน้าที่ดูแลประชาชน

 47. 1เสียงของท่านมีค่า เชิญท่านมาเลือกคนดีเข้าสภา

 48. อนาคตสดใส ประเทศไทยเจริญ
  หมางเมินการขายเสียง
  หลีกเลี่ยงการขายสิทธิ
  เพื่อชีวิตประเทศไทย

 49. อย่าเลือกคนที่เงิน มิฉะนั้นประเทศชาติจะเผชิญกับความล่มจม

 50. ใช้สิทธิเลือกคนดี 3 กรกฎาคมนี้ เลือกตั้งกัน

 51. ประเทศจะสดใส ถ้าคนไทยไม่ซื้อเสียง

 52. เลือกคนดี มีความรู้ รับใช้ประชาชน

 53. ประเทศชาติจะรุ่ง ถา้ทุกคนไม่เห็นแก่ได้

 54. ประเทศชาติจะก้าวหน้า ถ้าทุกคนออกไปใช้สิทธิ์

 55. หนึ่งเสียงก็มีค่า ในความก้าวหน้าของประเทศไทย

 56. 1เสียงของท่ามีค่า ใช้พัฒนาประเทศเจริญ

 57. ใช้สิทธิเลือกคนดี 3 กรกฎาคมนี้ เลือกตั้งกัน..

 58. เลือกผู้นำที่หัว แต่อย่าเลือกที่เงิน

  .

 59. เลือกตั้งทั้งที เลือกคนดีมารับใช้

 60. คำขวัญการเลืองตั้ง 3กรกฎานี้ เข้าคูหากาเบอร์เดียว

 61. เลือกหนึ่งเบอร์เลือกคนดีเข้าสภา อย่าได้เลือกยักษาเป็นผู้แทน

 62. หนึ่งสิทธิ์นั้นอย่าสูญไป เลือกคนดีเข้าสภา

 63. อนาคตประเทศชาติจะเป็นอย่างไรอยู่ที่ท่านเลือกใครไปทำงาน

 64. อนาคตของเมืองไทย คือคนไทยไปเลือกตั้ง 3กรกฎา

 65. เลือกตั้งดี เลือกตั้งอย่างมีศรี ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

 66. บ้านเมืองจะเจริญ ถ้าไม่เมินไปใช้สิทธิ์

 67. เลือกตั้ง 54 เลือกคน เลือกสมาชิกผู้แทนราษฎร

 68. ประเทศชาติจะก้าวหน้าก้าวไกล หากทุกคนใช้อำนาจอธิปไตยอย่างถูกต้อง

 69. เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีปกตรองบ้านเมือง

 70. ประเทศชาติจะก้าวหน้า สภาจะเข้มแข็ง ร่วมแรงไปใช้สิทธิ์

 71. ประชาชนยุคใหม่ รวมใจกันไว้ เลือกคนดีเข้าสภา

 72. ประเทศจะรุ่งเรือง ถ้าเราใช้สิทธการเลือกตั้ง

 73. ประเทศไทยจะก้าวหน้า ถ้าได้นักการเมืองใจสะอาด

 74. เลือกตั้งทั้งที เอาคนดีมาบริหาร สี่ปีมันยาวนาน ต้องคิดอ่านก่อนเลือกใคร

 75. เลือกคนดี มีพัฒนา ต้องเบอร์…

 76. *เลือกตั้งทั้งที ต้องเลือกคนดี พัฒนาประเทศ*

 77. เลือกตั้งครั้งใหม่ เลือกคนดีเป็นผู้นำ

 78. เลือกคนดีเข้าสภา เข้าคูหากาผู้นำ

 79. เลือกคนดี มีไมตรีจิต คิดแบบเป็นธรรม นำสังคมก้าวสู่ความสามัคคี

 80. รักตัวเอง รักประเทศชาติ อย่าพลาดไปเลือกตั้ง

 81. รักตัวเอง รักประเทศชาติ อย่าพลาดไปเลือกตั้ง

 82. เป้นคนไทยต้องใช้สิทธิ เลือกคนดีเข้ามาบริหารประเทศ

 83. 3 กรกฎา เลือกคนดีเข้าไปบริหารประเทศ ปฎิเสธคนชั่ว

 84. เลือกคนดี ไม่ขายชาติ มาพัฒนาประเทศไทยจะเจริญ

 85. มาใช้สิทธิ์กันเยอะๆ ช่วยลดพวกเลอะเถอะเข้าสภา

 86. ใช้สิทธิ์ใช้เสียง

  เพียงหนึ่งคูหา

  ชีวาคุ้มค่า

  ถ้าได้คนดีๆ

 87. คนน่ารักอย่าลืมไปเลือกตั้งกันมากๆนะค่ะ

 88. จงทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุด…

 89. ประเทศไทยจะเจริญ ถ้าเราเดินเข้าคูหา
  3 กรกฎา เข้้าคูหากาเบอร์เดียว

 90. ไม่ซื้อสิทธิ ไม่ขายเสียงคร้……….

 91. มือสะอาดกากบาทเลือกคนดี

 92. 3 กรกฎา เลือกคนดีเข้าสภา เพื่อพัฒนาประเทศ

 93. วันที่ 3 กรกฎา 54 ชาวไทยทุกคนที่มีสิทธิ์ในการเลือกก็อย่านอนหลับทับสิทธิ์..

 94. เลือกตั้งนี้มีดีที่ไหน มีดีไหนในใจ เลือกคนดีมาบริหารประทศชาติ

 95. คนอุบาด ชาติเจริญ

 96. 3 ก.ค. 54 เลือกคนดี เข้าสภา อย่านอนหลับทับสิทธิ

 97. ก็ดี

 98. ช่วยเราทำการบ้านจนเสร็จ

 99. เพื่อบ้านเมื่อทีสงบสุข เพื่อบ้านเมืองที่เป็นระเบียบ โปรดไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

 100. เลือกคนที่ชอบ เลือกพรรค์ที่ดี

 101. รู้รัก มักน้อย ไช้สอยอย่างประหยัด เลือกคนซื่อสัตย์ชาติไทยเจริญ

 102. ประเทศชาติจะก้าวไกล เมื่อคนไทยไปเลือกตั้ง.

 103. ประเทศเราจะก้าวหน้า เมื่อคุณเลือกคนดี และ ไม่โกง

 104. เบอร์ 16 นะ 555555555555555555555

 105. เบอร์ 16 จะ อย่า ลืม นะ จะ เบอร์ 16 จะ เป็น ผู้ว่า

 106. จงอย่าลืมมาใช่สิทธื์ เพื่อจะได้คนที่จะมา คุ้มครองบ้านเมือง ของเราไม่ไห้ทุกยาก

 107. kuy

 108. เบอร์ 16 กันนะครับ

 109. จักรกฤษณ์ เสาธงใหญ่

 110. จีรภัทร์ น้อยหัวหาด ม1

 111. 0894882652
  บรุษไรนาม

 112. loue
  0826554074
  l.k

 113. สิทธิ ไกรทอง
  083

  0834322697
  L.K

 114. พ่อไอ่มายชื่อเป็ด

 115. เป็ด คับ เป็ด คับ

 116. ประเทศไทยจะก้าวหน้า เป็นผู้ว่า กทม

 117. เป็ดคับเป็ดมาแล้วจร้า

 118. 555

 119. คนไทยรักษ์ชาติ ไม่กากบาท คนขายเสียง

 120. ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง หลีกเหลี่ยงทุจริตทางการเมือง

 121. เลือกผู้แทนที่ดี เพื่อชีวีในอนาคต

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: