สงกรานต์ออนไลน์ทำบุญ-อธิษฐาน


สงกรานต์ออนไลน์ทำบุญ-อธิษฐาน
ขอเอาใจคนที่ต้องทำงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยการทำบุญ-อธิษฐาน ในวันสงกรานต์แบบออนไลน์ ที่วัดออนไลน์ ของเว็บไซต์ http://www.mthai.com/songkran/send_wish.php สามารถเลือกอธิษฐานได้ 3 แบบ คือ ทำบุญตามวันเกิด ทำบุญตามปีเกิด ทำบุญทำทาน
ขั้นตอน
1.เลือกรูปแบบการทำบุญ
2.พิมพ์ข้อความคำอธิษฐาน
3.ชื่อผู้อธิษฐาน
4.กรอกตัวเลขที่ระบบให้บวก เพื่อยืนยัน
5.ส่งคำอธิษฐาน
ที่มา http://www.dailynews.co.th/technology/22113

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: