โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 รอบที่ 2


กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 รอบที่ 2 เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันรับสมัคร เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายสามัญหรือสายอาชีพ มีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายสามัญหรือสายอาชีพ ไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยจะรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. – 18 พ.ค.2555 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขต ในเขตตามทะเบียนราษฎร์ที่ท่านอยู่ สอบถามรายเพิ่มเติมได้ที่ :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ : 02-628-5646 ต่อ105 -1077 โทรศัพท์สารหมายเลข : 02-281-0953โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://goo.gl/EWRgt

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: