ประกวดเรียงความนานาชาติสำหรับเยาวชน หัวข้อ การสร้างอนาคตที่เราต้องการ


The Goi Peace Foundation เชิญชวนเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ประกวดเรียงความนานาชาติ สำหรับเยาวชน หัวข้อ การสร้างอนาคตที่เราต้องการ (International Essay Contest for Young People Theme : Creating the Future We Want) ส่งได้ทั้ง ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน ความยาวไม่เกิน 800 คำ และสำหรับญี่ปุ่น ความยาวไม่เกิน 1,600 ตัวอักษร โดยส่งทางไปรษณีย์ หรือทางเว็บไซต์ www.goipeace.or.jp ภายในวันที่ 30 มิถุายน 2555

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: