รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2555


โรงเรียนการไปรษณีย์ เป็นสถาบันการศึกษาสังกัดฝ่ายพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 19-30 เมษายน 2555 ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ สำหรับผู้สนใจและต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่โรงเรียนการไปรษณีย์ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร โทร.0-231-3775,0-2573-7126 หรือดูรายละเอียด http://www.scribd.com/doc/90733561/Thai-Post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: